mini-test-bigTest Your Czenglish

Zamilovaná slovíčka

B1- B1 B2

Doplňte „I put my girlfriend on | in first place in my life.“ a další věty.

I put my girlfriend __________ first place in my life.
At university, I had the best time __________ my life.
It was love __________.

 

Rubriky