mini-test-bigTest Your Czenglish

Z nemocničního lůžka

B1- B1 B2

Doplňte „My friend got pregnant when she was 15 so she decided to have an abortion | interruption .“ a další věty.

My friend got pregnant when she was 15 so she decided to have an __________.
My son hurt himself and I needed to take him to __________.
I accidentally hit my friend __________ the face.

 

Rubriky