mini-test-bigTest Your Czenglish

Studentská slovní zásoba

B1- B1 B2

Doplňte „I love watching documentaries | documents about nature.“ a další věty.

I love watching __________ about nature.
My English teacher __________.
Before I write my essay, I need to __________ research.

 

Rubriky