mini-test-bigTest Your Czenglish

Slovní zásoba na volné chvíle

B1- B1 B2

Doplňte „When I’m hot, I like to sit in the shadow | shade “ a další věty.

When I’m hot, I like to sit in the __________.
My favourite __________ composer is Bedrich Smetana.
When I’m on holiday I love reading a good __________.

 

Rubriky