mini-test-bigTest Your Czenglish

Slovní výbava na cesty

B1- B1 B2 C1

Doplňte „I’m nervous about doing | taking my driving test.“ a další věty.

I’m nervous about __________ my driving test.
I visited a town just __________ the German border.
I am standing __________ a bus.

 

Rubriky