mini-test-bigTest Your Czenglish

Slovíčka do práce

B1- B1 B2

Doplňte „I parked illegally so the policeman gave me a fee | fine .“ a další věty.

I parked illegally so the policeman gave me a __________.
My cousin has a __________ job in a supermarket.
Money __________ so important to me.

 

Rubriky