mini-test-bigTest Your Czenglish

Pracovní slovní zásoba

B1- B1 B2

Doplňte „Every month he receives a salary | wage of 30,000 crowns.“ a další věty.

Every month he receives a __________ of 30,000 crowns.
I have a meeting with my __________ this morning.
I had __________ fun at the party last night.

 

Rubriky