mini-test-bigTest Your Czenglish

Módní slovní zásoba

B1- B1 B2

Doplňte „I bought lots of clothes in a big sale | big action in H&M.“ a další věty.

I bought lots of clothes in a __________ in H&M.
I often buy sports clothes. My __________ is Adidas.
I love your dress. __________ lovely.

 

Rubriky