mini-test-bigTest Your Czenglish

Čeho se vyvarovat na výletě

B1- B1 B2

Doplňte „Big Ben and the Tower of London are famous London sights | monuments “ a další věty.

Big Ben and the Tower of London are famous London __________.
I __________ Prague at 8pm.
I __________ best friend every Thursday.

 

Rubriky