mini-test-bigTest Your Czenglish

Správný pitný režim

B1- B1 B2

Doplňte „I cook | make coffee for my colleagues every morning.“ a další věty.

I __________ coffee for my colleagues every morning.
Last night, I drank two __________.
I am not ill at the moment, __________ God.

 

Rubriky