mini-test-bigTest Your Czenglish

Časté slovní chytáky

B1- B1 B2

Doplňte „You want to go out now? Ok, I am ready | prepared .“ a další věty.

You want to go out now? Ok, I am __________.
Are you __________ free on Friday night?
I need to __________ the room under the roof.

 

Rubriky