mini-test-bigTest Your Czenglish

Ambulantní slang

B1- B1 B2

Doplňte „I shouldn’t have won today’s match. I had luck | was lucky “ a další věty.

I shouldn’t have won today’s match. I __________.
I __________ of dogs.
The __________ of the building is ugly.

 

Rubriky