#Týden6

mindmap-bigMindmapy

Job 2

11. 10. 2021

Slovíčka Slovo Význam slova Salary  plat Notice period  výpovědní lhůta Holiday entitlement  nárok na dovolenou Holiday pay  placená dovolená Sick pay  nemocenská Overtime  přesčas Redundancy…

Rubriky