Studijní tipy

Vezměte do ruky barvičky

Grafická podoba Vašich poznámek je důležitá.

Tato rada se týká všech poznámek (slovíčka, gramatika, přehledy apod.), které si v hodinách nebo během vlastní samostatné přípravy uděláte. Vzpomeňte si na svá školní léta, jak jste si dělali poznámky. Podtrhávali jste si nadpisy dvakrát? Při mluvnici jste pro podmět a přísudek používali jiné typy podtržení? Grafická podoba Vašich poznámek je důležitá.

Často studenti vědí, kde to konkrétní slovíčko ve slovníčku mají napsané: tento typ paměti nám může pomoci i v gramatice. Barevně či graficky si vyznačte důležité vazby, pořádek slov, určité slovní druhy, větné členy… Prostě cokoliv, čeho se ta gramatika týká. Nebo třeba i slovíčka. Souvisí spolu nějak více slovíček? Naznačte si to vybarvením a při učení si mozek automaticky tato slova propojí. Vzpomenete-li si pak na jedno, naskočí rázem i ta další. Vyzkoušejte to.

Rubriky