Studijní tipy

Ve Wikipedii si najděte ten samý článek v cizím jazyce

Najděte symbol pro přepínání jazyků.

Zkoušíte najít nějaké informace a internet vás odkáže na český článek ve Wikipedii? Zdá se vám krátký, strohý, bez odpovědi na vaši zvídavou otázku? Zkuste si najít verzi článku v cizím jazyce.

Najděte symbol pro přepínání jazyků a třeba vás překvapí už jen to, jak se ten český název změnil. Základní informace už znáte z české verze, takže s porozuměním problém nebude. Spíš vás to obohatí o další informace, znalosti a slovíčka.

Rubriky