Studijní tipy

Slovíčka v myšlenkových mapách a logických celcích

Myšlenkové mapy navíc pracují s grafickou úpravou a pomáhají nám ukotvit si význam slov i podvědomě.

Slovíčka oddělená od kontextu si náš mozek, obzvlášť po 30. roce života, hůře zapamatuje. Usnadněte mu tak učení se slovíček tvorbou myšlenkových map. Psát si příkladové věty je možná také cestou k úspěchu, ale tato metoda je mnohem náročnější na čas a kreativitu.

Myšlenkové mapy navíc pracují s grafickou úpravou a pomáhají nám ukotvit si význam slov i podvědomě. Pokud si napíšete charakterové vlastnosti v jednom celku, těžko mozek usuzuje, co je pozitivní, negativní případně neutrální vlastnost. Když je ale v okolí podobných výrazů více, máte šanci ve složitějším textu odhalit alespoň to, zda nese přídavné jméno kladný nebo záporný význam. A nezapomeňte opět na grafickou stránku a vezměte na pomoc fixy nebo pastelky.

Rubriky