Studijní tipy

Nastavte si (reálné) cíle pro časový úsek

Je potřeba si cíle stanovovat s „deadlinem“ a rozdělit si hlavní cíl na dílčí kroky, které Vás k němu dovedou.

V úvodním kolečku na kurzu se Vás jistě lektorky a lektoři ptají, proč jste se rozhodli pro jazykový kurz. To jsou Vaše cíle. Tyto cíle jsou ovšem dost často formulované jen všeobecně, vágně, neurčitě. Tím nemáte potřebu něco na svém současném stavu měnit. Je proto potřeba si cíle stanovovat s „deadlinem“ a rozdělit si hlavní cíl na dílčí kroky, které Vás k němu dovedou. Pak máte motivaci zabrat před vypršením stanovené lhůty, abyste mohli přejít k dalším kroku.

V případě, že nebudete se svým splněním cíle spokojeni a přejdete dál, bude vaše pozornost částečně stále u předchozího kroku, a nedotáhnete ani ten další do konce. To je většinou důvod našeho nedokončování. A to i v jazykových kurzech! Přestanete chodit po té, co jste dvakrát chyběli, protože máte pocit, že už to nedoženete. Ale takto kurzy koncipované nejsou. V kurzech jde hlavně o komunikaci. Slovní zásoba a gramatika jsou až na spodnějších příčkách. Tak se odvažte své cíle upravovat, přizpůsobovat okolnostem a posouvat si „dealiny“ na opravné termíny. A mluvte se svými lektorkami a lektory o vašich cílech a motivaci.

Rubriky