Studijní tipy

Čtěte bulvár

Bulvár cílí na co nejširší publikum, a proto věty ani slovní zásoba v těchto tiskovinách nejsou složité.

Že na bulvární zprávy nejste? To vůbec nevadí. Vám totiž nepůjde v první řadě o informace, ale o to, že budete skoro perfektně rozumět. Jak je to možné? Velké trefné nadpisy, které prozradí vlastně všechno. Barevné fotografie, které podpoří porozumění. Bulvár cílí na co nejširší publikum, a proto věty ani slovní zásoba v těchto tiskovinách nejsou složité. Texty jsou dlouhé tak akorát, aby nás neunavily, ale zároveň informovaly.

Po čase zjistíte, jaká jména se stále objevují, které hvězdy a proč vypadají dokonale ihned ráno po probuzení a které bojují za práva zvířat. Poznáte tak kulturu cizí země a naučíte se fráze, které si jinak jen s pomocí učebnice jen tak do hlavy nevštípíte.

Rubriky