Studijní tipy

Cizinci v Česku

Vzájemně si pomůžete a strávíte příjemnou chvíli při učení.

Poohlédněte se na internetu, facebooku apod. po skupinách, kde lze najít cizince, kteří jsou třeba i na krátký čas u nás – studenti, stážisté, brigádníci i zaměstnanci, vědci a specialisté.

Většinou mají chuť a motivaci lépe si osvojit češtinu a zase naopak si občas promluvit i ve své mateřštině nebo i v cizím jazyce. Můžete si pak spolu někde sednout na kávu a půl hodiny mluvit v jednom jazyce a pak zase v jiném. Vzájemně si pomůžete a strávíte příjemnou chvíli při učení.

Rubriky