Ověřené překlady

Potřebujete úředně přeložit dokumenty? Využijte služeb našich soudních překladatelů, kteří vám vyhotoví úřední překlad (s doložkou a kulatým razítkem). Vyberte si ze široké škály jazykových kombinací tu svoji.

Ověřené překlady od agentury SPĚVÁČEK

0
Úředně ověřených stránek za rok
0
Překládaných jazyků
0
Spokojených zákazníků každý rok

U jakých dokumentů nejčastěji provádíme ověřený překlad?

Úřední dokumenty

 • Notářské zápisy
 • Soudní rozhodnutí
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z obchodních rejstříků
 • Dokumenty pro zahraniční instituce
 • Certifikáty
 • Obchodní smlouvy

Osobní dokumenty

 • Rodné listy
 • Oddací listy
 • Úmrtní listy, závěti
 • Lékařské zprávy
 • Technické průkazy k vozidlům
 • Osobní doklady
 • Doklady o vzdělání

Do jakých jazyků?

Spolupracujeme pouze s prověřenými soudními překladateli. Překládáme všechny evropské i světové jazyky a jejich kombinace.

Jak ověřený překlad probíhá?

1

Zadáte nám ověřený překlad svého dokumentu. Abychom ověřený překlad mohli provést, budeme potřebovat originální dokument či jeho kopii (nejlépe ověřenou).

2

Váš dokument přeloží soudní překladatel (neboli soudní tlumočník). Ten svým ověřením v závěrečném kroku stvrdí, že vyhotovený překlad odpovídá dodanému originálu.

3

Provedeme finální kontrolu a grafickou úpravu přeloženého dokumentu.

4

Soudní překladatel vše ještě jednou zkontroluje, pevně spojí originál s překladem a doložkou. Poté správnost finálně ověří podpisem a kulatým razítkem.

5

Hotový ověřený překlad pro vás bude připraven na naší pobočce. Vedle osobního vyzvednutí nabízíme i možnost zaslání dokumentů doporučeně poštou nebo kurýrní službou.

Klienti o nás říkají:

Často se ptáte:

Cena ověřeného překladu závisí na jazykové kombinaci a rozsahu daného textu. Pokud nám text zašlete k náhledu (např. naskenovanou kopii), obdržíte obratem naši cenovou nabídku.

Zadání ověřeného překladu u nás vám přináší hned několik výhod.

 • Poradíme vám, jak nejlépe postupovat, a vše za vás vyřídíme.
 • Ověřené překlady zajišťujeme denně. Dokážeme proto vybrat soudního tlumočníka, který se pro váš překlad nejvíce hodí, a dojednat s ním vše potřebné.
 • Ani soudní tlumočník není neomylný. Kontrola, kterou provádíme u každého ověřeného překladu, odhalí případná formální pochybení a ušetří vám případné nepříjemnosti.

Zpravidla je požadována platba předem (hotově nebo na účet) při zadání překladu.

Termín vyhotovení překladu vždy záleží na rozsahu dokumentu a jazykové kombinaci. Obecně platí, že se vždy maximálně snažíme vyhovět požadavkům klienta. Pokud nám originál předem zašlete v elektronické formě, můžeme začít s prací na překladu okamžitě po vašem odsouhlasení cenové nabídky a případné úhradě. Tím se celý proces výrazně urychlí.

Při zaslání poptávky, tak abychom vám mohli zaslat cenovou nabídku, je možné dokument zaslat v různých formátech na náš e-mail. Pro vyhotovení ověřeného překladu je ale potom nutné nám doručit originální dokument nebo jeho kopii (nejlépe ověřenou). Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho ověřenou kopii.

Ověřený překlad obdržíte vždy v tištěné podobě. Originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí (úředním kulatým razítkem se státním znakem) překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolorovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka obsahuje potvrzení tlumočníka, že je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Chci ověřený překlad