mindmap-bigMindmapy

TV

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Transmit, Soap opera, Entertainment a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Transmit  vysílat
Advertisement  reklama
Broadcast  přenos
Licence  licence
Soap opera  telenovela
Sitcom  sitcom
News  zprávy
Entertainment  zábava
Watch TV  dívat se na televizi
Public television  veřejnoprávní televize

 

Rubriky