mindmap-bigMindmapy

Taxes

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Property tax, Income tax, Direct tax, VAT a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Taxpayer daňový plátce
Enviromental tax ekologická daň
Corporate tax korporátní daň
Property tax majetková daň
Income tax daň z příjmů
Direct tax přímá daň
VAT DPH
Indirect tax nepřímá daň
Tax return daňové přiznání
Social insurance sociální pojištění

 

Rubriky