mindmap-bigMindmapy

Soft skills

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Traits, Behaviour, Attributes, Habits a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Traits vlastnosti
Relationship vztah
Communication komunikace
Optimism optimismus
Polite zdvořilý
Language slovní projev
Humour humor
Behaviour způsoby
Attributes charakteristické rysy
Habits osobní návyky

 

Rubriky