mindmap-bigMindmapy

Sightseeing

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Discover, Statue, Monument a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
City tour prohlídka města
Tourism tusrismus
Discover objevit
Architecture architektura
Visit navštívit
Statue socha
Monument památník
Travel guide průvodce
Destination destinace
Attraction atrakce

 

Rubriky