mindmap-bigMindmapy

Sale of goods

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Transfer, Disclaimer, Ascertain, Void a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Contract smlouva
Transfer přepravit / zaslat zboží
Disclaimer odvolání / zřeknutí se práva
Ascertain zjistit
Void anulovat
Vendor prodejce
Disclaim zříct se
Exclusion vyloučení
Warranty záruka
Buyer zákazník

 

Rubriky