mindmap-bigMindmapy

Renewable energy

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Hydropower, Artificial photosynthesis, Geothermal energy, Biomass a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Hydropower vodní energie
Artificial photosynthesis umělá fotosyntéza
Geothermal energy geotermální energie
Biomass biomasa
Biofuel biopaliva
Water dam vodní přehrada
Wind turbines větrné turbíny
Wind power větrná energie
Wind farm skupina větrných elektráren
Solar energy sluneční energie

 

Rubriky