mindmap-bigMindmapy

Quality standards

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Measurable objectives, Certification guidelines, Regulatory requirements, ISO a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Measurable objectives měřitelné cíle
Monitoring customer satisfaction monitorování spokojenosti zákazníka
Certification guidelines pokyny k udělení certifikátu
Regulatory requirements regulační požadavky
ISO ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci)
Resource management řízení zdrojů
Training effectiveness efektivita školení
Setting policies stanovení politiky
Continuous improvement neustálé zlepšování
Statutory requirements zákonné požadavky

 

Rubriky