mindmap-bigMindmapy

Negligence

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Duty of care, Carelessness, Reasonable
a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Damage  škoda
Duty of care  povinnost zajistit péči
Contract  smlouva
Harm  poškození
Carelessness  neopatrnost
Reasonable  rozumný
Fault  chyba
Intentionality  záměrně
Cause  příčina
Breach of duty  porušení povinnosti

 

Rubriky