mindmap-bigMindmapy

Nature

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Inamimate nature, Ecosystem, Rainforest a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Nature reserve  přírodní rezervace
Nature study  přírodověda
Inamimate nature  neživá příroda
Protect  chránit
Wildlife  zvěř a rostlinstvo
Ecosystem  ekosystém
Mineral  minerální
Explore  prozkoumat
Rainforest  deštný prales
Natural resources  přírodní zdroje

 

Rubriky