mindmap-bigMindmapy

Mystery Shopping

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Questionnaire, Feedback, Standards, Purchasing a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Market research průzkum trhu
Statistics statistika
Questionnaire dotazník
Services služby
Money peníze
Products produkty
Feedback zpětná vazba
Standards standardy (běžná úroveň)
Purchasing nakupování
Company společnost

 

Rubriky