mindmap-bigMindmapy

Letter

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Approval, Spelling, Recipient
a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Matter  záležitost
Approval  schválení
Draft  návrh
Confirm  potvrdit
Spelling  pravopis
Paragraph  odstavec
Reminder  připomínka
Recipient  adresát
Envelope  obálka
Sender  odesílatel

 

Rubriky