mindmap-bigMindmapy

Job interview

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Key competencies, Notice period, Salary, Benefits a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Key competencies klíčové kompetence
Social insurance sociální pojištění
Notice period výpovědní lhůta
Health insurance zdravotní pojištění
Holiday dovolená
Working hours pracovní doba
Stress stres (pracovní zátěž)
Salary plat
Benefits výhody
Work-life balance rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

 

Rubriky