mindmap-bigMindmapy

Import/Export

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Customs, Invoice, Goods, Excise duty a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Customs celní úřad
Value Added Tax (VAT) daň z přidané hodnoty (DPH)
Invoice faktura
Importer dovozce
Goods zboží
Lorry kamion
Ship lodní
Air letecký
International mezinárodní
Excise duty spotřební daň

 

Rubriky