mindmap-bigMindmapy

Hospital

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Cardiology, Surgery, Referral letter, Intensive care unit a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Specialist hospital specializovaná nemocnice
Emergency dpt. / Casualty oddělení pohotovosti / úrazové oddělení
Hospital accreditation akreditace nemocnic
To discharge a patient propustit pacienta
Cardiology kardiologie
General hospital všeobecná nemocnice
Surgery operace
Intensive care unit jednotka intenzivní péče
Waiting list čekací listina
Referral letter doporučení

 

Rubriky