mindmap-bigMindmapy

Grammar

B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Verb, Adverb, Noun, Pronoun a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Verb sloveso
Adverb příslovce
Noun podstatné jméno
Pronoun zájmeno
Adjective přídavné jméno
Subject podmět
Object předmět
Suffix přípona
Prefix předpona
Articles členy

 

Rubriky