mindmap-bigMindmapy

Environment

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Earth, Wilderness, Weather, Streams a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Streams toky
Non-renewable resources neobnovitelné zdroje
Countryside venkov
Pollution znečištění
Earth země
Nature příroda
Ocean oceán
Weather počasí
Wilderness divočina
Climate klima

 

Rubriky