mindmap-bigMindmapy

Employment contract

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Labour law, Dismissal, Entitlements
a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Job description popis pracovní pozice
Details of pay údaje o odměně (výplatě)
Labour law pracovní smlouva
Terms podmínka
Title název
Dismissal propuštění
Rights práva
Entitlements nároky
Start date datum nástupu
Breach porušení

 

Rubriky