mindmap-bigMindmapy

Emotional characteristics 4

A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Impolite, Boring, Cheeky a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Witty  vtipný, duchaplný
Sophisticated  vzdělaný, kultivovaný, sofistikovaný 
Emotional  emocionální
Impolite  nezdvořilý
Polite  slušný, zdvořilý
Funny  zábavný
Bad-mannered   nevychovaný
Boring  nudný
Patient   trpělivý
Cheeky  přidrzlý, drzý

 

Rubriky