mindmap-bigMindmapy

Crossword

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Solution, Cipher, Grid
a 7 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Across  napříč
Down  dolů
Solution  řešení
Do a crossword  luštit křížovku
Cipher  šifra
Clue  nápověda
Grid  mřížka
Sudoku  sudoku
Crossword solver  řešitel křížovek
Solve  řešit

 

Rubriky