mindmap-bigMindmapy

Cost accounting

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Cost allocation, Activity-based costing, Indirect costs, Breakeven analysis a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Cost allocation alokace nákladů
Activity-based costing kalkulace podle aktivit
Sales volume objem prodeje
Fixed costs fixní náklady
Direct costs přímé náklady
Indirect costs nepřímé náklady
Cost centres nákladová střediska
Absorption costing absorpční kalkulace
Variable costs variabilní náklady
Breakeven analysis analýza bodu zvratu

 

Rubriky