mindmap-bigMindmapy

Contract

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Rejection, Remedy, Breach, Negotiate a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Rejection odmítnutí
Offeror ten, kdo nabízí
Offeree příjemce nabídky
Good faith dobrý úmysl
Remedy náprava
Provision opatření
Counter offer protinabídka
Breach porušení
Negotiate vyjednávat
Clause ujednání

 

Rubriky