mindmap-bigMindmapy

Company benefits

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Flexible working hours, Relocation expenses, Pension scheme, Performance related pay a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Company kindergaten firemní školka
Flexible working hours pružná pracovní doba
Sports club membership členství ve sportovním klubu
Relocation expenses výdaje spojené s relokací
Sick days dny zdravotního volna
Life insurance životní pojistka
Pension scheme důchodové pojištění
Company car služební auto
Performance related pay mzda odrážející výkon
Canteen jídelna

 

Rubriky