mindmap-bigMindmapy

Business Development

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Presentation rehearsals, Performance monitoring system, Account planning, Sales policies a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Presentation rehearsals nácvik prezentace
Strategic analysis strategická analýza
Information management informační management
Performance monitoring system systém sledování výkonu
Marketing marketing
Customer service služba zákazníkům
Account planning strategické plánování
Sales policies prodejní politika
Campaign development rozvoj kampaně
Business model design návrh obchodního modelu

 

Rubriky