mindmap-bigMindmapy

Auditing

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Statements, Ledger, Profit nad Loss Account, Assess a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Auditor auditor
Internal vnitřní, interní
External vnější, externí
Statements prohlášení
Data údaje
Controller kontrolor
Ledger účetní kniha
Report hlášení
Profit and Loss Account výsledovka
Assess vyhodnotit

 

Rubriky