mindmap-bigMindmapy

Annual report

B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Shareholders, Cash flow, Liabilities, Balance sheet a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Shareholders akcionáři
Financial performance finanční výkonnost
Balance sheet účetní rozvaha
Income příjem
Cash flow peněžní tok
Liabilities závazky
Credits kredit/úvěr
Debits dluh
Auditor’s report auditorská zpráva
Registry registr

 

Rubriky