mindmap-bigMindmapy

Advertising

A1 A2 B1- B1 B2 C1

Poslouchejte výslovnost a naučte se význam Selling point, Sandwich board, Jingle, Promotion a 6 dalších termínů.

Jak funguje interaktivní Mindmapa?

Najeďte myší na termín, zobrazí se vám význam v češtině. Klikněte myší na termín a poslechněte si výslovnost namluvenou rodilým mluvčím. Význam všech termínů si můžete přečíst také v tabulce, kterou najdete pod obrázkem.

Mind map

Slovíčka

Slovo Význam slova
Advert reklama
Announcement oznámení
Selling point konkurenční výhoda
Advertising agency reklamní agentura
Flyer leták
Sandwich board oboustranný poutač
Jingle znělka
Mailing list seznam adresátů
Promotion propagace
Public relations vztahy s veřejností

 

Rubriky