english-at-work-bigEnglish at Work

Do you do donkey, mule or horse work?

B1- B1 B2 C1

Co je správně: Do you do donkey, mule or horse work? Zkuste tři kvízové otázky z obchodní angličtiny.

Během tří týdnů se postupně seznámíte s 9 často používanými slovy a slovními obraty z obchodní angličtiny. Na konci měsíce vás pak čeká opakování formou testu.

The boss always gets me to do the __________ work. I wish I could be given a bit more responsibility.
Kevin always switches off when he leaves the office and you'll never catch him talking __________.
There's a very clear __________ order in the organisation and everybody knows their place.

 

Rubriky