english-at-work-bigEnglish at Work

Tricks of the job, work or trade?

B1- B1 B2 C1

Co je správně: Tricks of the job, work or trade? Zkuste tři kvízové otázky z obchodní angličtiny.

Během tří týdnů se postupně seznámíte s 9 často používanými slovy a slovními obraty z obchodní angličtiny. Na konci měsíce vás pak čeká opakování formou testu.

Our weekly office meeting was called __________ as half of the employees were down with the flu.
Paul’s father used to work in the same profession and taught him all the tricks of the __________.
I’m not quite sure whether I should apply for the job. I am afraid I don’t __________ the requirements.

 

Rubriky